اهمیت غرب تهران برای سرمایه‌گذاری در بازار مسکن

اگرچه اخبار بازار مسکن در ماه‌های اخیر بیشتر تحت تاثیر قیمت‌های نجومی در برخی آگهی‌های منتشر شدۀ عمدتاً واقع در شمال شهر تهران بوده، به نظر می‌رسد مهم‌ترین فرصت‌های سرمایه گذاری در بازار مسکن با در نظر گرفتن هر دو عامل نقد شوندگی و رشد قیمت در غرب تهران محقق خواهد شد.

چگونه تحولات آینده بازار مسکن را با استفاده از نسبت اجاره به خرید پیش‌بینی کنیم؟

یکی از الگوهای تکرارشونده در بازارِ مسکن در تهران نوسانِ کمابیش منظم نسبت اجاره به خرید در یک دامنۀ معین است. بررسی اطلاعات مرکز آمار در مورد قیمت فصلی اجاره و خرید مسکن در تهران نشان می‌دهد این نسبت کم‌وبیش بین ۰٫۰۰۳۶ و ۰٫۰۰۵۶ تغییر می‌کند و دست کم در ۱۵ سال اخیر از این […]