معاملات اجاره مسکن در شهر تهران از نظر نسبت اجاره و رهن به قیمت کل (مجموع اجاره و رهن) چگونه اند؟ آیا الگوی خاصی در این زمینه وجود دارد؟ سهم اجاره ماهیانه و رهن در مناطق مختلف تهران چگونه است و در سال‌های اخیر چه تغییراتی داشته است؟
در این مقاله و مقاله بعدی (سهم اجاره‌ ماهیانه و رهن در معاملات مسکن تهران قسمت دوم) به این موضوع می‌پردازیم و با استفاده از داده‌های منتشر شده از سوی سامانه اطلاعات املاک ایران (سابا)، شرایط بازار اجاره مسکن را از نظر نسبت اجاره‌بها و میزان رهن به قیمت کل اجاره در طول سال‌های اخیر بررسی می‌کنیم.

اجاره‌بهای مسکن به دو بخش اجاره ماهیانه و رهن برای مدت اجاره تقسیم می‌شود که این دو از نظر ریالی با نسبتی ثابت قابل تبدیل به یکدیگر هستند. به طور کلی هر ۳۰ هزار تومان اجاره ماهیانه معادل ۱ میلیون تومان رهن است که میزان اجاره ماهیانه و رهن به صورت توافقی بین مستأجر و مالک تعیین می‌شود.

در این نوشتار نگاهی به تعداد معاملات اجاره دارای رهن کامل و نسبت تعداد این معاملات به تعداد کل معاملات می‌اندازیم. بررسی‌ها نشان می‌دهد نسبت تعداد معاملات رهن کامل به تعداد کل معاملات در سال‌های اخیر در محدوده مشخص بین ۱۲ تا ۱۶ درصد تغییراتی داشته است و این نسبت رشدی ۴ درصدی از سال ۹۲ تا ۹۷ داشته است.

درصد معاملات رهن کامل از کل تعداد کل معاملات اجاره در تهران

بررسی معاملات در سطح منطقه نشان می‌دهد این نسبت در مناطق مختلف تهران تفاوت معناداری دارد. به عنوان مثال در مناطق ۲، ۵، ۷، ۸ و ۱۰ نسبت معاملات رهن کامل بیشتر از سایر مناطق است. به این معنی که تمایل برای عقد معاملات رهن کامل در این مناطق بیشتر است.

نقشه منطقه‌های تهران
درصد معاملات رهن کامل از تعداد کل معاملات اجاره در مناطق مختلف تهران

با توجه به نقشه مناطق شهری تهران عموماً در مناطق شمالی شهر درصد عقد معاملات رهن کامل بیشتر از سایر مناطق است. این موضوع را چگونه می‌توان توضیح داد؟ آیا می‌توان گفت که سطح قیمت فاکتور تأثیرگذاری است به این صورت که هرچه به طور میانگین قیمت اجاره‌بها بیشتر باشد درصد قراردادهای رهن کامل نیز بیشتر می‌شود؟

برای جواب به این سوال نگاهی به همبستگی آماری بین میانه قیمت اجاره در منطقه در هر سال و درصد تعداد معاملات رهن کامل می‌اندازیم.

محاسبات نشان می‌دهد به طور کلی بین میانه قیمت و درصد رهن کامل همبستگی آماری وجود دارد. اما در محدوده‌های قیمتی مختلف این همبستگی متفاوت است. در محدوده‌ای که میانه قیمت اجاره کمتر از ۲ میلیون تومان است همبستگی بین میانه قیمت و درصد رهن کامل مثبت و نسبتاً بالا (۰/۷۷۸) است و برای قیمت‌های بیش از ۲ میلیون تومان همبستگی منفی (۰/۳۴۷-) است . به این ترتیب می‌توان گفت در محدوده قیمتی کمتر از ۲ میلیون تومان با افزایش اجاره بهای کل، درصد معاملات رهن کامل نیز افزایش می‌یابد و در محدوده قیمتی بیش از ۲ میلیون تومان با افزایش قیمت، درصد معاملات رهن کامل کاهش می‌یابد.

در نوشتار بعد (سهم اجاره‌ ماهیانه و رهن در معاملات مسکن تهران قسمت دوم) نگاهی به درصد اجاره ماهیانه به اجاره کل در شهر تهران می‌اندازیم و ارتباط بین قیمت اجاره کل و نسبت اجاره ماهیانه از اجاره کل را بیشتر مورد بررسی قرار می‌دهیم و به دنبال پاسخ به این سوال هستیم که آیا با افزایش اجاره‌بهای کل سهم اجاره ماهیانه از اجاره کل نیز افزایش می‌یابد یا خیر؟

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *